Trzeba sprawdzać, jak działają poszczególne urządzenia pomiarowe

Jeżeli korzystamy z aparatury pomiarowej, chcemy mieć pewność, że działa ona poprawnie i że wskazywane wartości które wskazują są właściwe. Jest to tym ważniejsze, jeśli takie urządzenia w jakikolwiek sposób są wykorzystywane w pomiarach elektrycznych. Wówczas chcemy mieć pewność, że można bezpiecznie pracować polegając na uzyskanych wynikach pomiarowych.

Co jakiś czas musi być przeprowadzane wzorcowanie

Urządzenia pomiarowe powinny być sprawdzane na ogół raz do roku. Jest to termin najczęściej zalecany przez producentów sprzętu. Co się z tym wiąże, powinno być przeprowadzane badanie odpowiednie dla danego typu sprzętu pomiarowego czyli wzorcowanie. Obejmuje ono sprawdzenie i potwierdzenie spełnienia wymogów metrologicznych poprzez wystawienie odpowiednich dokumentów. Dzięki niemu wiemy, że dane urządzenie działa dokładnie tak jak powinno oraz możemy ten fakt udowodnić. W praktyce, mierniki elektryczne podlegają wzorcowaniu a nie legalizacji, która odnosi się do innych, określonych prawnie typów aparatury pomiarowej.

Miernik pętli zwarcia jest niezbędny

Jeżeli pracujemy w jakikolwiek sposób przy pomiarach instalacji elektrycznych, to koniecznie powinniśmy się wyposażyć w miernik pętli zwarcia. Dzięki niemu będziemy mogli określić, czy w razie wystąpienia uszkodzenia skutkującej zwarciem lub przebiciem, zabezpieczenia zainstalowane w instalacji będą mogły zadziałać w dostatecznie krótkim czasie nie dopuszczając do wystąpienia zagrożenia np. pożarowego lub porażenia elektrycznego.

Zawsze powinniśmy być odpowiednio przygotowani do pracy. Nie tylko korzystając z urządzeń wysokiej jakości, ale także mając pewność, że działają one poprawnie, wskazując właściwe wyniki pomiarowe oraz nie uległy awarii. Wówczas nasza praca będzie zapewniała dużo większe bezpieczeństwo. Będziemy mieli pewność, że w razie awarii użytkownik instalacji jest odpowiednio chroniony.