Jeżeli zajmujemy się profesjonalnymi pomiarami elektrycznymi, musimy posługiwać się odpowiednimi dokumentami. Powinny one potwierdzać naszą wiedzę i uprawnienia do wykonywania pomiarów a także pełną sprawność techniczną narzędzi z których korzystamy. Dlatego właśnie tak ważne jest to, abyśmy dokonywali ich regularnego przeglądu technicznego. Wzorcowanie to podstawa Przede wszystkim chcąc korzystać z urządzeń służących do wykonywania pomiarów,…