Tag: legalizacja

Bez tego nie można pracować

Jeżeli zajmujemy się profesjonalnymi pomiarami elektrycznymi, musimy posługiwać się odpowiednimi dokumentami. Powinny one potwierdzać naszą wiedzę i uprawnienia do wykonywania pomiarów a także pełną sprawność techniczną narzędzi z których korzystamy. Dlatego właśnie tak ważne jest to, abyśmy dokonywali ich regularnego przeglądu technicznego. Wzorcowanie to podstawa Przede wszystkim chcąc korzystać z urządzeń służących do wykonywania pomiarów,…
Trzeba sprawdzać, jak działają poszczególne urządzenia pomiarowe

Jeżeli korzystamy z aparatury pomiarowej, chcemy mieć pewność, że działa ona poprawnie i że wskazywane wartości które wskazują są właściwe. Jest to tym ważniejsze, jeśli takie urządzenia w jakikolwiek sposób są wykorzystywane w pomiarach elektrycznych. Wówczas chcemy mieć pewność, że można bezpiecznie pracować polegając na uzyskanych wynikach pomiarowych. Co jakiś czas musi być przeprowadzane wzorcowanie…