Bez tego nie można pracować

Jeżeli zajmujemy się profesjonalnymi pomiarami elektrycznymi, musimy posługiwać się odpowiednimi dokumentami. Powinny one potwierdzać naszą wiedzę i uprawnienia do wykonywania pomiarów a także pełną sprawność techniczną narzędzi z których korzystamy. Dlatego właśnie tak ważne jest to, abyśmy dokonywali ich regularnego przeglądu technicznego.

Wzorcowanie to podstawa

Przede wszystkim chcąc korzystać z urządzeń służących do wykonywania pomiarów, powinniśmy dopilnować aby były one regularnie wzorcowane. Prawnemu obowiązkowi legalizacji podlegają grupy przyrządów pomiarowych określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. Wymóg legalizacji dotyczy m.in. przyrządów służących do rozliczeń handlowych (np. wodomierze, wagi, dystrybutory paliw ciekłych). Natomiast procedura wzorcowania dotyczy pozostałych mierników (w tym mierników elektrycznych) i polega na stwierdzeniu że działają one prawidłowo oraz że wyniki pomiarowe mieszczą się w przewidzianych przez producenta tolerancjach. W tym celu, wybrane laboratorium wzorcujące wykorzystuje odpowiednio dokładne wzorce pomiarowe. Następnie, jeśli wszystko jest w porządku, następuje  poświadczeniu tego faktu poprzez wystawienie świadectwa wzorcowania. Świadectwem tym będziemy mogli się posługiwać w celu potwierdzenia sprawności technicznej naszego miernika.

Czy posiadamy miernik wyłączników RCD?

Bardzo ważne jest posiadanie pewności dotyczącej parametrów wyłączników różnicowoprądowych (RCD). Od tego może zależeć bezpieczeństwo użytkowników instalacji elektrycznej. Na szczęście, współczesne mierniki wyłączników RCD są bardzo nowoczesne i pozwalają na przeprowadzenie kilku różnych pomiarów jednocześnie. Dodatkowo, można wykonać większość niezbędnych pomiarów w trybie automatycznym. To sprawia, że za pomocą jednego badania, możemy uzyskać wszystkie najważniejsze informacje na temat wyłącznika RCD.

Warto upewnić się, że korzystamy z najlepszych urządzeń, które nie tylko zapewniają nam bezpieczeństwo poprzez wykazywanie rzeczywistych wartości, ale także które pomagają nam zaoszczędzić sporo czasu w trakcie wykonywania pomiarów.